Tạo Hóa Tiên Đế

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Dạ Ảnh

Đây đã là lần thứ 5 hắn nói câu nói này, nhưng mỗi lần như vậy. Hắn đều nhận sự lạnh lùng, sự coi thường trong đôi mắt của người hắn yêu.


Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Nàng là một người người mạnh mẽ ngang tàn không dễ dàng bị người khác chinh phục, nàng sống ở Địa Cầu nơi có nền văn minh hiện đại. Số phận đưa đẩy nàng xuyên không về dị giới trùng sinh sống lại biến thành phế vật của tiểu tước gia tam đẳng quốc.